Möchten Sie Groningen mit einem Stadtführer entdecken?

Gangen en Gasthuizen

De stad Groningen heeft nog vele kleine gangen en een aantal middeleeuwse gasthuizen en hofjes. De stadsgids neemt u mee door de pittoreske straatjes en vertelt in de hofjes over de arme mannen en vrouwen die er woonden, over pelgrims die er mochten overnachten, maar ook over een andere vorm van liefdadigheid…

Checklist route